หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
081-299-3799
1
2
3
 
 
ทุเรียน (ทุเรียนภูเขา) ต.ชะอม
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
     
 
ถนนต้นไม้ แหล่งจำหน่ายต้นไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุด ณ ตำบลชะอม
น้ำตกโกรกอีดก
     
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
 
 
 
  ประวัติของตำบล
            ตำบลชะอม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ แยกมาจากพื้นที่ของตำบลชำผักแพว แม้กระนั้นก็ยังเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พอสมควร คำว่า “ชะอม” เป็นชื่อพันธุ์พืชผักชนิดหนึ่ง เป็นพันธุ์ไม้ทนแดดทนฝนชอบขึ้นตามชายฝั่งคลองร่องน้ำที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป กิ่งก้าน จะเลื้อยยาวแผ่สาขาออกไปทั่วทิศ ตามกิ่งก้านจะมีหนามงอแหลมคม ใบติดกับก้าน ๒ แถวเล็กๆ คล้ายใบกระถิน เนื่องจากพื้นที่ ตำบลนี้ม ีชะอม มากในสมัยนั้น เมื่อทางการตั้งขึ้นเป็นตำบลจึงได้เอาชื่อผักชะอมนี้ มาเป็นนามตำบลสืบมา ต้นชะอมนี้ตามภาษาพื้นบ้าน เรียกกันว่า "ผักขะ" ทางเหนือเรียกว่า "ผักหละ" เดิมทีเมื่อก่อน พ.ศ.๒๕๑๕ ตำบลชะอมได้อยู่ในความปกครองของตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้แยกออกมาเป็น ตำบลชะอม โดยมีนายสง่า คำบุรมย์ เป็นกำนันคนแรกของตำบลชะอม ต่อมาคือ นายสวน น้อยเทพ และนายประดับ พรประสิทธิ์ เป็นกำนันตำบลชะอมคนปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ต่อมาบริษัทไลม่อนแลนด์ ได้เข้ามาแนะนำให้ชาวบ้านประกอบอาชีพ ปลูก – จำหน่ายไม้ขุดล้อม จึงได้ยึดถือเป็นอาชีพหลัก และเป็นสินค้า OTOP ในปัจจุบันของ ตำบลชะอม
  ที่ตั้ง และ อาณาเขต
            องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๑๘๑.๘๒๔ ตาราง กิโลเมตร หรือ ๑๑๓,๖๔๐ ไร่ โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไป ทางทิศตะวันออก ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอแก่งคอย ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร และห่างจาก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๑๕ กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  
สภาพภูมิประเทศ
            พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอม เป็น พื้นที่ ราบสูง พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่ง ต้นน้ำ สภาพดินเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน
อาชีพประชากร
            อาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยง สัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่ สามารถปลูกผลไม้ได้หลายชนิด เช่น มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ส้มโอ กล้วย มะไฟ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะยงชิด ฯลฯ และมีการทำสวนดอกดาหลา, ขิงแดง ปลูก – จำหน่าย ไม้ขุดล้อม
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน ครัวเรือน
  บ้านตาดชัยศรี ๔๖๘ ๔๕๕ ๙๒๓ ๒๙๙  
บ้านชะอม ๓๐๘ ๓๐๒ ๖๑๐ ๑๙๙
  บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ๔๕๔ ๔๕๔ ๙๐๘ ๒๙๘  
บ้านมาบโสม ๒๗๙ ๒๙๑ ๕๗๐ ๑๖๗
  บ้านบึงไม้ ๔๗๐ ๔๕๗ ๙๒๗ ๓๓๕  
บ้านหนองแหน ๒๒๐ ๒๑๘ ๔๓๘ ๑๓๖
  บ้านโคกกระชาย ๓๖๕ ๓๗๗ ๗๔๒ ๒๑๘  
บ้านหินตั้ง ๒๓๒ ๒๑๕ ๔๔๗ ๑๕๕
  บ้านบึงทองหลาง ๑๑๘ ๑๐๒ ๒๒๐ ๘๗  
๑๐ บ้านบำรุงธรรม ๔๕๖ ๔๖๖ ๙๒๒ ๒๗๕
  ๑๑ บ้านเจ็ดคต ๑๗๓ ๑๕๑ ๓๒๔ ๑๐๖  
  รวม ๓,๕๔๓ ๓,๔๘๘ ๗,๐๓๑ ๒,๒๗๕
 
จำนวนประชากร
ประชากรในเขต อบต.ชะอม มีจำนวนทั้งหมด ๗,๐๓๑ คน แบ่งเป็น
 
ชาย ๓,๕๔๓ คน
    คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๙ ของประชากรทั้งหมด
 
หญิง ๓,๔๘๘ คน
    คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๑ ของประชากรทั้งหมด
    จำนวนครัวเรือน ๒,๒๗๕ ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย ๓๘.๖๗ คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน
๑) ปริมาณน้ำฝน
          ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงฝนตกชุกที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ ๑,๔๓๗ มิลลิเมตร ต่อปี โดยเดือน กันยายนเป็นเดือนที่มีน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด
          อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ ๓๓.๒ องศาเซลเซียส และใน เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๓.๔ องศาเซลเซียส
๒) ความเร็วลม
          ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมบ้าง ในช่วง เดือน พฤษภาคม - เดือนตุลาคม และในช่วงเดือนตุลาคมถึง กุมภาพันธ์ จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ
          ประเภทและจำนวนกิจการอุตสาหกรรมการพาณิชย์และการ บริการ ในเขต อบต.ชะอม
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน แห่ง
 
ฟาร์มไก่ จำนวน แห่ง
 
ฟาร์มหมู จำนวน แห่ง
 
ฟาร์มเป็ด จำนวน แห่ง
 
โรงโม่หิน จำนวน แห่ง
 
ร้านค้า จำนวน ๔๐ แห่ง
 
อู่ซ่อมรถ จำนวน แห่ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 5,223,026 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10