หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
081-299-3799
1
2
3
 
 
ทุเรียน (ทุเรียนภูเขา) ต.ชะอม
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
ถนนต้นไม้ แหล่งจำหน่ายต้นไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุด ณ ตำบลชะอม
น้ำตกโกรกอีดก
สถานที่เล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ คลองบึงไม้ สะพานบึงไม้ (สะพานไทย-ลาว)
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
 
     
ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวเด็กยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลชะอม [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 90 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดื [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
 
ทต.หนองบัว รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
ทต.สร่างโศก คำสั่ง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสร่างโศก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสร่างโศก [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยบง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่ในเขตตำบลพุกร่าง เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สร่างโศก มอบเงิน และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ นายสีประสิทธิ์ จิตรป [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สร่างโศก การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน LTAX ONLINE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและรบบควบคุมอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
 
     
 
   
   
 
 
 


จ้างจ้างเหมาเป่าบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้า [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบดทับพร้อมลงหินคลุก ห [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ศูนย์ปฎิบัติการร่วมมือในก [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบดทับพร้อมลงหินคลุก ห [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อหนังสืิอเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้่างเหมาลงหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี่ [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,6 ต [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะมูลฝอย)สำนักป [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะมูล [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในการปฎิบัต [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถบ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ใบพัดปั๊มบาดาล)ขนาด 1. [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ใบพัดปั๊มน้ำบาดาล ขนาด [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.โรงเรียนวัดกะเห [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 20 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบร [ 19 ก.ย. 2566 ]

      
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
      
 
 
คิวอาร์โค้ด ช่องทางลัดแสกนเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์แก่หน่วยงาน อบต.ชะอม (10 มี.ค. 2566)    อ่าน 232  ตอบ 1  
เลิฟซี ทราเวล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 4  ตอบ 0