หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
1
2
3
 
 
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
วัดป่าสว่างบุญ
แก่งลานรัก
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
     
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนน้ำเสีย [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
บริการเบิกเงินประจำเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
 
อบต.พุคำจาน ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง ***ประกาศจากเทศบาลตำบลหินกอง*** เรื่อง ปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลหินกอง ต [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าลาน งานพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน ในวันที่ 16 เมษายน 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พุคำจาน การขอน้ำอุปโภค/บริโภค [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีพื้นที่ทับซ้อน [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านลำ กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษ​สุนัข​บ้า​ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ วิธีสังเกตตัวเองมาฝาก ช่วยคลายกังวล​ หากสงสัยเราติดโควิด-19 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.สระบุรี โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของอปท.โดยใช้ Excel ประจำปีงบ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 187 
 
การรับรองคุณสมบัติบุคคลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 64 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
แจ้งแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โควิค 19 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยฯ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
 
     
 
   
   
 
 
 


จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ประจำเดือน เ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 ศูนย์ ประจำเดือน เมษา [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องและกรองเครื่อง พร้อมเปลี่ย [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาแมคโฮขุดวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 10 [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาขุดกั้นดินเพื่อกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคล [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านชะอม ( [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งถังกรอง หมู่ที่ 8 บ้านหินตั้ง ( [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้รางเลื่อนสำหรับเก็ [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี่ [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)กองสวั [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แ [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แ [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ศูน [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ศูน [ 11 มี.ค. 2564 ]

      
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
      
 
 
อยากได้ ประปา จะต้องทำอย่างงัย ครับ (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 48  ตอบ 1  
ปัญหาของบ้านโดนขโมยของ (17 ก.พ. 2564)    อ่าน 64  ตอบ 2  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-299-3799
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 2,922,974 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10