หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
1
2
3
 
 
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
วัดป่าสว่างบุญ
แก่งลานรัก
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
     
บริการเบิกเงินประจำเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
แนวทาง และมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมศึกษา (เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ห้วยบง สถิติเรื่องร้องเรียน [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านป่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและรับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.วังม่วง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3งานการเงิน [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังม่วง รายงานรายรับรายจ่ายประจำไตรมาสที่3ต.ค.มิ.ย.63 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน ประก่าศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง สสส.ผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์และปรับใช้ในสถานกา [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal โดย กรมการปกครอง [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
แบบสำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA) เพิ่มเติม  [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือนเมษายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มเ 1 ใน 9) เดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือ อปท. ใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
 
     
 
   
   
 
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของศูนย์ป [ 2 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศุนย์เด็กเล็กโรงเรียน [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 โรงเรียน ประจำเดือน ก [ 30 มิ.ย. 2563 ]ประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม2563 จำนวน42คน [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3 ศูนย์ ประจำเดือน กรกฎ [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม2563 จำนวน2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม2563 จำนวน2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างค่าดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รั [ 25 มิ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมคัดแยกข [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม พร้อมจัดสถานท [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม(คลองวังกระ [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมตรวจเช็ดส [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปาพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1, [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน โดย [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านมาบโสม(คลองม่วง) โดยว [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านชะอม(บริเวณแผงอนงค์พั [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านชะอม(บริเวณบ้านนางสมจ [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านชะอม(คลองข้าง อบต.ชะอ [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำ)พ [ 22 มิ.ย. 2563 ]

      
 
 
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
      
 
 
อบต.มีหน้าที่ควบคุมดูแลโรงงานที่เปิดทำอาหารปลา เคี่ยวน้ำมันจากเศษไก่หรือไม่ (8 พ.ค. 2563)    อ่าน 97  ตอบ 1  
การจัดการขยะ (28 ม.ค. 2563)    อ่าน 661  ตอบ 2