หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
081-299-3799
1
2
3
 
 
ทุเรียน (ทุเรียนภูเขา) ต.ชะอม
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
ถนนต้นไม้ แหล่งจำหน่ายต้นไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุด ณ ตำบลชะอม
น้ำตกโกรกอีดก
สถานที่เล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ คลองบึงไม้ สะพานบึงไม้ (สะพานไทย-ลาว)
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
 
     
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.ชะอม [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
เฟสบุ๊ค / เพจ อบต.ชะอม ติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ . [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
 
อบต.หนองหมู รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ทต.พุกร่าง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน หมู่ที่ 5 [ 28 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หินกอง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี 2565 หลักสูตร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.พุกร่าง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนดอกไม้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หน้าพระลาน ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย เลขที่ ๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลิ่งชัน การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างการพัฒนา ระบบรถไฟความเร็ว [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.พุกร่าง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน หมู่ที่ 4 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.หินกอง การรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลหินกอง [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 164 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ในการเสวนาทางวิชาการฯ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
จัดทำโครงการ “108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ท้องถิ่นอำเภอแก่งคอย  [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
โครงการพัฒนาต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับครอบครัวเด็กวัยประถม (iSafe Family Game Project) [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
     
 
   
   
 
 
 


จ้างจ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านบำร [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านตาดช [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านบึงไ [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างย้ายหอถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 9 บ้าน [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรร [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรร [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จ [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการย้ายถังระบบประปา ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร ห [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการย้ายถังระบบประปา ขนาด 20 ลูกบาศ์กเมตร ห [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งบำรุงต้นไม้ [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ที่ชำรุด พร้อมต [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์พร้อมเปลี่ยนถ่าย [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หม [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน โคร [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดหาเครื่องดื่ม น้ำแข็ง และวัสดุอุปกร [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านมาบโสม(คลองม่วง) [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านมาบโสม(คลองม่วง) [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านกะเห [ 4 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านกะเห [ 4 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งบำรุงต้นไม้ [ 31 มี.ค. 2565 ]

      
 
 
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
      
 
 
คิวอาร์โค้ด ช่องทางลัดแสกนเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์แก่หน่วยงาน อบต.ชะอม (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 24  ตอบ 0  
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.ชะอม (3 พ.ค. 2565)    อ่าน 7  ตอบ 0  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-714-573 ,
036-714-574 , 081-299-3799
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 3,814,884 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง
 
 
facebook
อบต.ชะอม
facebook
อบต.ชะอม
อบต.ชะอม