หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
1
2
3
 

 

ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 

วัดป่าสว่างบุญ
แก่งลานรัก
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
     
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนน้ำเสีย [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
บริการเบิกเงินประจำเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
 
ทต.หินกอง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หน้าพระลาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันปิยมหาราช [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.หน้าพระลาน พิธีน้อมรำลึกและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองโรง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ห้วยบง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อควรจำ ! ในการย้ายภูมิลำเนาของผู้พิการ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยบง แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อควรจำ ! ในการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลาดน้อย โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.หินกอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรและแก้ไขเบื้อง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หินกอง ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แผนปฎิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ขอรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS เดือนกันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.เดือนกันยายน 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
 
     
 
   
   
 
 
 


จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ( [ 7 ต.ค. 2563 ]จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ( [ 7 ต.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชะอ [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 1 [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10คน โ [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านมาบโสม [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านกะเหรี [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ โดยวิธ [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 3 [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐ [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างขุดลอกวัชพืช หมู่ที่ 11 บ้านเจ็ดคต โดยวิธี [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานwonglebO;กองช่างwonglebC; [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานwonglebO;กองคลังwonglebC; [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานwonglebO;กองการศึกษา ศาสนา [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์wonglebO;สำนักปลัดwongl [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์wonglebO;กองสวัสดิการสั [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์wonglebO;กองช่างwongleb [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์wonglebO;กองคลังwongleb [ 18 ก.ย. 2563 ]

      
 
 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
      
 
 
อบต.มีหน้าที่ควบคุมดูแลโรงงานที่เปิดทำอาหารปลา เคี่ยวน้ำมันจากเศษไก่หรือไม่ (8 พ.ค. 2563)    อ่าน 119  ตอบ 1  
การจัดการขยะ (28 ม.ค. 2563)    อ่าน 684  ตอบ 2  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-299-3799
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 2,420,332 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10