หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

นายพยุง เชียงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
นายพยุง เชียงทอง
นายก อบต.ชะอม
081-299-3799
1
2
3
 
 
ทุเรียน (ทุเรียนภูเขา) ต.ชะอม
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
ไม้ขุดล้อม
     
 
ถนนต้นไม้ แหล่งจำหน่ายต้นไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุด ณ ตำบลชะอม
น้ำตกโกรกอีดก
สถานที่เล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ คลองบึงไม้ สะพานบึงไม้ (สะพานไทย-ลาว)
     
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชะอม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  น้ำประปา
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 11 มี.ค. 2554
 
 
     
ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.ชะอม [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 61 
เฟสบุ๊ค / เพจ อบต.ชะอม ติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ . [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 323 
 
อบต.หนองยาว โครงการลดและคัดแยกขยะ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว วันดื่มนมโลก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว วันงดสูบบุหรี่โลก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองยาว กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง ร่วมเป็นเกีรติงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสาร [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสาร ประก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ดอนพุด ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสาร ปร [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน กรกฎาคม 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 9/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 150 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 220 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
 
     
 
   
   
 
 
 


ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกขย [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาแมคโฮขุดร่องระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันดิ [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ หมู่ที่ 10 บ้านบำ [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 3 บ้านกะเหรี่ [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3,5 ตำบลชะอม [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง รอบตำบลชะอม โดยวิธีเฉ [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 โดย [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หม [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หม [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบประปา หม [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านบึงทอง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) ศูนย์พั [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,6 ตำบลชะอม โด [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านตาดชัยศรี [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาแมคโฮซ่อมแซมฝายน้ำล้นพร้อมเปิดทางน้ำ ห [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ หมู่ที่ 3 บ้านกะเ [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำ [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงน้ำเซาะหูช้างบล็อกคอนเว [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชะอม [ 6 ก.ย. 2565 ]

      
 
 
 
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
      
 
 
คิวอาร์โค้ด ช่องทางลัดแสกนเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์แก่หน่วยงาน อบต.ชะอม (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 62  ตอบ 0  
แจ้งถนนทรุด หมู่ 6 ซอยหนองแหน 2 (22 ส.ค. 2565)    อ่าน 74  ตอบ 2  
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-714-573 ,
036-714-574 , 081-299-3799
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 4,123,802 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง
 
 
facebook
อบต.ชะอม
facebook
อบต.ชะอม
อบต.ชะอม