หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.chaom.go.th/projec... อำนาจหน้าที่ อบต.
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.chaom.go.th/projec... แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.chaom.go.th/contac... ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร และสายด่วน อบต.ชะอม
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.chaom.go.th/news_o... ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของหน่วยงาน อบต.ชะอม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.chaom.go.th/webboa... กระดานสนทนาเรื่องราวต่างๆ ภายในตำบลชะอม
o9 Social Network https://www.chaom.go.th/home ... เพจ เฟสบุ๊ค ของ อบต.ชะอม
แปะแสดงลิ้งค์ไว้ที่หน้าจอแรกของเวปไซด์ อบต.ชะอม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.chaom.go.th/webs_p... นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
Privacy Policy of www.chaom.go.th
 
  (1)     2      3      4      5