หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม

................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
ที่ทำการ อบต.ชะอม
"แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
เศรษฐกิจดี บ้านเมืองน่าอยู่
เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าแบบยั่งยืน
มีความรู้ มีความทันสมัย
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

วิสัยทัศน์ อบต.ชะอม

นายฉัตรชัย ศิริรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
อบต.ชะอม
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
........................
นายก อบต.ชะอม
1
2
3
 
 
ต้นไม้ขุดล้อม ต.ชะอม
     
 
วัดป่าสว่างบุญ
     
 
 
 
 
 
  สภาพสังคม
            ตำบลชะอม ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม สามารถทำได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีแหล่งน้ำภายในตำบลหลายแห่ง ประชาชน อาศัยอยู่ เป็นหมู่บ้านแบบชนบทของไทย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน ตามวิถีชีวิตของคนไทย ยึดหลักตามแนว พระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเสมอมา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ ได้แก่
รายนามวัดในตำบลชะอม จำนวน ๙ แห่ง

วัดตาดชัยศรี หมู่ที่ ๑

วัดตาดบน หมู่ที่ ๑

วัดกะเหรี่ยงคอม้า หมู่ที่ ๓

วัดใหม่เขาสะท้อนสูง หมู่ที่ ๔

วัดบึงไม้ หมู่ที่ ๕

วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๗

วัดป่าสว่างบุญ หมู่ที่ ๗

วัดบำรุงธรรม หมู่ที่ ๑๐

วัดเจ็ดคต หมู่ที่ ๑๑
สำนักสงฆ์ในตำบลชะอม จำนวน ๔ แห่ง

สำนักสงฆ์ศรีเทพนิมิตรวราราม หมู่ที่ ๒

สำนักสงฆ์หุบนางวัว(มหาโพธิธรรม) หมู่ที่ ๓

สำนักสงฆ์ภูหินตั้ง(ธุดงค์สถานสว่างบุญ) หมู่ที่ ๘

สำนักสงฆ์บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๘
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ (ป้อมยามตำรวจสายตรวจ) จำนวน ๑ แห่ง

สถานีดับเพลิง จำนวน ๑ แห่ง
การศึกษา
๑. ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน(ก่อนอนุบาล) จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ที่ ๒ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
๒. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนวัดบึงไม้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ บ้านบึงไม้
๓. โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
บ้านบำรุง ธรรม
 
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
บ้านกะเหรี่ยง คอม้า
สาธารณสุขในตำบล

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน ๑ แห่ง
มวลชนจัดตั้ง

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลชะอม จำนวน ๑๐ กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านตำบลชะอม จำนวน ๒๘ คน

กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๘ คน

กลุ่มลูกเสือ จำนวน ๑๕๐ คน

กลุ่ม อปพร. จำนวน ๑๑๖ คน

กลุ่มอาสาพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๑๓๐ คน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม หมู่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 036-714-573, 036-714-574 โทรสาร : 036-714-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม
จำนวนผู้เข้าชม 3,533,579 เริ่มนับ 11 มี.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10